Przebadaliśmy 120 dzieci z klasy 1-3 szkół podstawowych z terenu powiatu Rypińskiego: Szkoła Podstawowa w
Ostrowitem, Szkoła Podstawowa w Rogowie oraz klasy drugie w Szkole Podstawowej nr 1 w Rypinie. Badania odbywały się
w gabinecie lekarskim w szkole, za pomocą sensora Hipokratesa – najnowocześniejszego sprzętu medycznego, który
skanuje ciało człowieka w celu wykrycia wad postawy (m.in. takich jak: skolioza, asymetria tułowia, szpotawość i koślawość
kończyn). Pomiar dokonywany jest w sposób szybki, bezdotykowy, bezbolesny i nieinwazyjny. Wynik badania była
przekazany po zakończeniu badania rodzicom i jest podstawą do dalszej konsultacji medycznej.
Osiągnięte rezultaty:
1)wczesne wykrywanie wad postawy, szczególnie skolioz u dzieci
2) zmniejszenie odsetka dzieci z nieleczoną skoliozą, a także ograniczenie jej następstw.
3) wzrost świadomości i aktywizacja rodziców w procesie leczenia
4) uświadomienie roli ergonomii miejsca pracy i aktywności ruchowej w profilaktyce wad postawy u dzieci i schorzeń
kręgosłupa u ludzi dorosłych
5) wdrożenie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała co ma zapobiec powstawaniu zmian chorobowych
zmuszających do podjęcia leczenia specjalistycznego w ramach ubezpieczenia